Czarna Trzynastka – 13 Szczep DHiZ "Czarna Trzynastka" im. Słowian Zachodnich w Tenczynku

O Szczepie

Pełna nazwa naszego Szczepu brzmi: 13 Szczep Drużyn Harcerskich i Zuchowych “Czarna Trzynastka” im. Słowian Zachodnich w Tenczynku. Jesteśmy małym szczepem należącym do Hufca ZHP Krzeszowice im. Szarych Szeregów w Chorągwi Krakowskiej.

Lokalizacja

Działamy na terenie wsi Tenczynek, ale nasze "macki" rozciągają się na całą gminę, powiat, województwo, Polskę a nawet Europę! Trzynastkowe Centrum Zarządzania Światem [czyt. harcówka] znajduje się w podziemiach sołtysówki w Tenczynku, w budynku Ośrodka Zdrowia.

Bohater

Słowianie zachodni – jedna z grup Słowian, indoeuropejska grupa ludnościowa Europy, zamieszkująca wschodnią i środkową część tego kontynentu. Do Słowian zachodnich zalicza się: Czechów, Polaków, Serbołużyczan i Słowaków (przy zastosowaniu trójpodziału grupy lechickiej obok Polaków i Połabian wyróżnia się Pomorzan).

Nasze jednostki

33 GZ
"Łowcy Przygód"

Gromada zrzeszająca dzieci w wieku 6-10 lat, zbiórki odbywają się w każdą sobotę w godzinach 12:00-13:30.

44 DH
"Orliki"

Drużyna zrzeszająca młodzież w wieku 10-13 lat, zbiórki odbywają się w każdą sobotę w godzinach 9:13-10:43.

49 DSH
"Wenedowie"

Drużyna zrzeszająca młodzież w wieku 13-16 lat, zbiórki odbywają się w co drugą sobotę w godzinach 14:00-16:00.

Krąg Instruktorski
"MGŁA"

Krąg zrzeszający instruktorów Szczepu oraz innych zaproszonych instruktorów ZHP, spotkania odbywają się co najmniej raz na kwartał.

Krąg Przyjaciół Harcerstwa

Krąg zrzeszający Rodziców, który wspiera organizację roku harcerskiego finalizując swoją pracę udziałem w Turnusie dla Rodziców podczas obozów.

Komenda Szczepu

pwd. Magdalena Piwowarczyk

komendantka

pwd. Jan Mitka

z-ca ds. finansowych

pwd. Aleksandra Gruba

z-ca ds. programowych

phm. Gabriela Kołacz

z-ca ds. organizacyjnych

Dokumenty

Na skutek działania RODO oraz polityki ZHP wszystkie dokumenty zawierające dane osobowe znajdują się na szczepowym serwisie SharePoint, dostępnym po zalogowaniu przez członków ZHP, 

Tutaj wkrótce pojawią się na linki do ciekawych artykułów napisanych przez Trzynastkowiczów.

Ważne linki