49 Drużyna Starszoharcerska – Czarna Trzynastka

49 Drużyna Starszoharcerska "Wenedowie"

Wenedowie

49 DSH powstała 5 czerwca 2014 roku z inicjatywy Wojtka „Bombla” Dąbka i okres próbny został otwarty rozkazem Komendanta Hufca nr L.6/2014.  Od samego początku nastawiona była na poszukiwanie, prowadzone w bliskim środowisku.

Zamknięcie okresu próbnego i nadanie numeru 49 zostało ogłoszone rozkazem Komendanta Hufca nr L.2/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 roku. Drużyna przyjęła czarne barwy Szczepu oraz Wenedów jako swoją nazwę. Wenedowie jest to lud zamieszkujący w okresie rzymskim ziemie nad Bałtykiem, a księżyc jest ich symbolem. Piosenką obrzędową 49 DSH jest Zielony Płomień.

Obecnie drużynowym Wenedów jest Jan Mitka, a przybocznymi Matylda Biga oraz Oskar Mazur.

Newsy od Wenedów

Harcerze starsi

Harcerze starsi jest to grupa metodyczna, w której skład wchodzi młodzież w wieku 13-16 lat. Charakterystyczną formą aktywności harcerek starszych i harcerzy starszych jest poszukiwanie, polegające na zmianie dotychczasowego sposobu patrzenia na świat i autorytety i odpowiednim jego wartościowaniu. O programie i działaniach drużyny decyduje rada drużyny.

Zbiórki i kontakt

Zbiórki drużyny odbywają się z reguły w co drugą sobotę w godzinach 14:00-16:00, aczkolwiek drużynowy umawia z Wenedami indywidualnie.

Najlepszą formę kontaktu drużyna przyjęła przez Facebooka, natomiast można skorzystać też z danych do drużynowego poniżej.

jan.mitka@zhp.net.pl
Jan Mitka: 697 417 424