Krąg Instruktorski 13 Szczepu

kadra programowa

przewodnicząca: phm. Agnieszka Piórko

częstotliwość spotkań: raz na dwa miesiące

miejsce spotkań: tam, gdzie nas poniesie

kontakt: agnieszka.piorko@czarna13.eu

kolor chust: czarne (+ mgła w słoiku!)

Konstytucja Kręgu: Konstytucja

 

Członkami Kręgu mogą być Instruktorzy Szczepu oraz Instruktorzy ZHP zaakceptowani przez członków Kręgu i zaproszeni przez Przewodniczącego Kręgu.