Krąg Instruktorski "MGŁA"

MGŁA

Krąg Instruktorski działający przy 13 Szczepie został zawiązany 19 września 2013 roku rozkazem Komendanta Hufca nr L.7/2013, z przewodniczącym Szymonem Korzeniowskim. 1 lutego 2016 roku, rozkazem L3/2016 Krąg został rozwiązany i czekał na reaktywację. Finalnie udało się utworzyć ponownie 7 listopada 2019 roku. W rozkazie Komendantki Hufca nr L.15/2019 została nadana Kręgowi nazwa MGŁA. Pierwszą (i obecną) przewodniczącą nowo założonego Kręgu Instruktorskiego została Agnieszka Piórko.

Nazwę MGŁA jest akronimem, który jest znany tylko nielicznym.

Instruktorzy

Instruktorami mogą zostać harcerze powyżej 16 roku życia, którzy zrealizowali próbę na stopień przewodnika, a następnie złożyli Zobowiązanie Instruktorskie.

To dzięki nim istnieje Związek Harcerstwa Polskiego, a setki tysięcy dzieci mogły, mogą i będą mogły przeżywać harcerską przygodę. Oni wychowują nowe pokolenie Polaków i angażują się w projekty społeczne. W ZHP działa 11 tysięcy instruktorów.

Kontakt

W celu skontaktowania się z przewodniczącą zachęcamy do skorzystania z jednego z poniższych adresów mailowych.

agnieszka.piorko@zhp.net.pl
ki@czarna13.eu