Joanna Krajcarz

komendant Szczepu

Krzysztof Mitka

z-ca komendanta ds. finansowych

Jakub Głogowski

kwatermistrz

Gabriela Kołacz

drużynowa 33 GZ

Aleksandra Gruba

drużynowa 44 DH

Jan Mitka

drużynowy 49 DSH

Magdalena Piwowarczyk

przyboczna 33 GZ

Szymon Korzeniowski

szef grupy ds. promocji Szczepu

Wojciech Dąbek

członek Rady Szczepu ds. organizacyjnych