Joanna Krajcarz

komendant Szczepu

Krzysztof Mitka

z-ca komendanta ds. finansowych

Aleksandra Gruba

z-ca komendanta ds. programowych, drużynowa 44 DH

Jakub Głogowski

kwatermistrz

Magdalena Piwowarczyk

drużynowa 33 GZ

Jan Mitka

drużynowy 49 DSH

Szymon Korzeniowski

szef grupy ds. promocji Szczepu, strażnik Konstytucji

Wojciech Dąbek

członek Rady Szczepu ds. organizacyjnych

Agnieszka Piórko

członek Rady Szczepu

Gabriela Kołacz

członek Rady Szczepu