Rada Szczepu

phm. Joanna Krajcarz

komendantka
drużynowa 44 DH

phm. Krzysztof Mitka

z-ca ds. finansowych

pwd. Aleksandra Gruba

z-ca ds. programowych

pwd. Gabriela Kołacz

z-ca ds. organizacyjnych

pwd. Magdalena Piwowarczyk

z-ca ds. pracy z kadrą
drużynowa 33 GZ

Jakub Głogowski

kwatermistrz

Jan Mitka

drużynowy 49 DSH

phm. Agnieszka Piórko

przewodnicząca KI

pwd. Szymon Korzeniowski

szef zespołu ds. promocji
strażnik Konstytucji

pwd. Wojciech Dąbek

członek kapituły naramiennika wędrowniczego

Małgorzata Sajna

przyboczna 44 DH