Rada Szczepu

pwd. Magdalena Piwowarczyk

komendantka
drużynowa 33 GZ

pwd. Jan Mitka

z-ca ds. finansowych
drużynowy 49 DSH

pwd. Aleksandra Gruba

z-ca ds. programowych

phm. Gabriela Kołacz

z-ca ds. organizacyjnych

phm. Agnieszka Piórko

przewodnicząca KI

pwd. Szymon Korzeniowski

szef zespołu ds. promocji
strażnik Konstytucji

Małgorzata Sajna

drużynowa 44 DH

Jakub Głogowski

kwatermistrz