Kampania Sztandar

W 2020 roku 13 Szczep Drużyn Harcerskich i Zuchowych Czarna Trzynastka im. Słowian Zachodnich w Tenczynku obchodziła 44. lecie istnienia. 

W związku z tym w 2019 roku rozpoczęto Kampanię „Sztandar”. Jej zakończenie i wręczenie Sztandaru odbyło się 3 października 2020 roku na terenie Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Tenczynku.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim Fundatorom Sztandaru 13. Szczepu DHiZ “Czarna Trzynastka” im. Słowian Zachodnich w Tenczynku, który zostanie wręczony podczas uroczystego apelu w dniu 3 października 2020 r. Bez wsparcia niżej wymienionych osób, instytucji i przedsiębiorstw nie udałoby się przeprowadzić naszej Kampanii Sztandar. Wsparcie to pokazuje, iż harcerstwo ma szerokie grono przyjaciół, na których zawsze można liczyć. Sztandar będzie towarzyszył nam podczas wszystkich ważnych uroczystości i wydarzeń. Dziękujemy!

Zuchy, harcerze i instruktorzy 13. Szczepu w Tenczynku

Fundatorzy Sztandaru:

 • phm. Maria Adamska-Sucheńska
 • pwd. Ewa Cudzik-Tekielak
 • Paweł Franczyk
 • Marek Gaj
 • Ryszard Godyń
 • hm. Magdalena Gondek
 • Ewa Gregorczyk
 • pwd. Andrzej Gregorczyk
 • Katarzyna Gruba
 • Piotr Gruba
 • Aneta Horoszko
 • Arkadiusz Horoszko
 • Michał Janas
 • Andrzej Kacprzak
 • Zofia Kacprzak
 • phm. Anna Kaczmarczyk
 • hm. Adam Kamiński
 • phm. Agnieszka Kmiecik
 • hm. Jolanta Kmiecik
 • pwd. Krzysztof Korbiel
 • Anna Korzeniowska-Kacprzak
 • pwd. Szymon Korzeniowski
 • hm. Henryk Krajcarz
 • phm. Joanna Krajcarz
 • Zuzanna Krajcarz
 • Marzena Kubin
 • Paweł Kułach
 • phm. Danuta Łuczyńska-Żbik
 • Anna Łukasik
 • Jacek Madej
 • Katarzyna Mitka
 • phm. Krzysztof Mitka
 • pwd. Piotr Mitka
 • Karol Momot
 • ppor. rez. Stanisław Mrówka
 • Krzysztof Niemiec
 • hm. Emilia Owoc
 • hm. Tomasz Owoc
 • phm. Aleksandra Patecka
 • phm. Agnieszka Piórko
 • Jerzy Piórko
 • Marzena Piórko
 • pwd. Magdalena Piwowarczyk
 • Marta Sajna
 • Joanna Stawowska
 • pwd. Leszek Wajdowski
 • hm. Jan Węgrzyn
 • phm. Klaudia Węgrzyn
 • Jerzy Wnęk
 • hm. Bartosz Zawisza
 • Elżbieta Zawisza
 • Jerzy Zawisza
 • 4. Szczep Harcerski “Żywioły”

Sztab Kampanii Sztandar

 • hm. Bartosz Zawisza – szef sztabu
 • pwd. Leszek Wajdowski – członek sztabu
 • pwd. Krzysztof Korbiel – członek sztabu
 • phm. Agnieszka Piórko – członkini sztabu
 • phm. Krzysztof Mitka – członek sztabu
 • pwd. Szymon Korzeniowski – członek sztabu

Komitet Honorowy Kampanii Sztandar

 • Jerzy Wnęk – Sołtys Tenczynka
 • Ewa Cudzik-Tekielak – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tenczynku
 • Marzena Kubin – Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Tenczynku

Kontakt

Szef sztabu: hm. Bartosz Zawisza
tel. 504 970 032
e-mail: bartosz.zawisza@zhp.net.pl

Komendant Szczepu: pwd. Magdalena Piwowarczyk
tel.
e-mail: magdalena.piwowarczyk@zhp.net.pl