Krąg Trzypiórowców

Cel

Celem działania Kręgu jest stworzenie obrzędowości oraz usystematyzowanie sposobu zdobywania sprawności puszczańskich. Samo istnienie Kręgu i chęć przynależności do niego jest środkiem motywującym do samorozwoju członków Szczepu i przełamywania swoich słabości.

Zamierzenia

 1. Uregulowanie wymagań do sprawności puszczańskich dla Szczepu.
 2. Utworzenie i bieżące uzupełnianie list osób, które zdobyły sprawność Trzech Piór.
 3. Dopuszczanie członków Czarnej Trzynastki do otwierania prób na sprawności puszczańskie.

Członkowie

Członkami Kręgu Trzypiórowców są członkowie Szczepu, którzy zdobyli mistrzowską sprawność trzy pióra. Decyzje w Kręgu podejmowane są w sposób demokratyczny, zwykłą większością głosów.

Chcemy uczyć się życia pod gołym niebem, bowiem tylko tam sprawni ukształtujemy nasze ciała i uszlachetnimy nasze dusze…

Ernest Thompson Seton

założyciel ruchu Woodcraft, jeden z twórców skautingu

Wymagania na sprawności

Robinson **
 1. Przystąpić do próby może osoba, która ukończyła 13 lat (liczone rocznikiem).
 2. Sprawność można zdobywać na pierwszym obozie.
 3. Próbę na sprawność można otworzyć raz w czasie roku harcerskiego.
 4. Sprawność zdobywana jest parami.
 5. Wyjście na sprawność w pełnym umundurowaniu, w godzinach wieczornych (po kolacji).
 6. Osoby realizujące próbę mogą ze sobą zabrać: nóż / finkę, po 3 zapałki i draskę na osobę, pałatkę, pół bochenka chleba, słoik dżemu, butelkę wody.
 7. Zadaniem osób realizujących próbę jest:
  • spędzić samotnie noc w lesie, pozostając niezauważonymi.
  • wykraść z obozu wcześniej ustalony przez Komendanta podobozu przedmiot (np. proporzec).
 8. W razie powodzenia powrót ze sprawności na apel poranny zgrupowania.

Leśny Człowiek ***

Sprawność jest wstępem do zdobywania Trzech Piór. Jej pozytywne zamknięcie oznacza pełną gotowość do podjęcia się próby mistrzowskiej.

 1. Osoba zdobywająca sprawność ma za zadanie odbyć samotną wędrówkę po lesie - od świtu do zmierzchu - żywiąc się jedynie owocami lasu (przysługuje butelka wody, draska i 3 zapałki, nóż / finka), pozostając niezauważonym.
 2. W czasie pobytu w lesie soba zdobywająca sprawność odnajdzie ślady bytowania 5 różnych zwierząt, rozpozna 10 rodzajów drzew i krzewów, odnajdzie źródło wody. Jako dowód wykonania zadania przyniesie ze sobą rozpoznane rośliny, opisze ślady bytowania zwierząt i zaznaczy na mapie odnalezione źródło wody.
 3. W czasie wędrówki odnajdzie ciekawe miejsce i pokaże je później członkom swojego zastępu.
 4. Niepostrzeżenie powróci do ogniska, a następnie opowie gawędę o życiu lasu, na podstawie własnych przemyśleń i obserwacji dokonanych w czasie wędrówki.

Trzy Pióra (mistrz.)
 1. Przystąpić do sprawności mogą osoby, które:
  • Ukończyły 18 lat lub 16 i posiadają pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów.
  • Zdobyły sprawność Leśny Człowiek.
  • Zostały dopuszczone do próby na sprawność przez Krąg Trzypiórowców.
 2. Próbę na sprawność można otworzyć raz w czasie roku harcerskiego.
 3. Próba realizowane jest samotnie.
 4. Kolejność realizowania sprawności:
  • Próba głodu - osoba realizująca próbę nie spożywa żadnych pokarmów ani napojów, poza przydzieloną butelką wody, przez 24 godziny.
  • Próba milczenia - osoba realizująca próbę w żaden sposób nie komunikuje się z innymi osobami przez 24 godziny, uczestnicząc jednocześnie w życiu obozu.
  • Próba samotności - zadanie osoby realizującej próbę jest samotnie spędzić 24 godziny w lesie, pozostając niezauważonym. Wyjście na sprawność w pełnym umundurowaniu. Osoba zdająca próbę może ze sobą zabrać: pałatkę, nóż/finkę, 3 zapałki z draską, notes z długopisem / ołówkiem do zapisania przemyśleń.
 5. Każda próba zaczyna się i kończy na apelu porannym (obozu lub biwaku).
 6. Sprawność przyznawana jest rozkazem Komendanta Obozu na wniosek Kręgu Trzypiórowców.

Przyznane sprawności Trzech Piór:

Konrad Bogusz - lipiec 2008, Pogorzelica

Piotr Mitka - lipiec 2008, Pogorzelica

Krzysztof Mitka - lipiec 2008, Pogorzelica

Wojciech Mitka - lipiec 2011, Juszczyn

Wojciech Dąbek - lipiec 2012, Kostkowice

Przemysław Szopa - lipiec 2012, Kostkowice

Jakub Bociek - sierpień 2016, Kostkowice

Szymon Gędłęk - sierpień 2016, Kostkowice

Jakub Skupieńk - sierpień 2019, Mrzeżyno