49 Drużyna Starszoharcerska „Wenedowie”

harcerzsstarsi

drużynowy: pwd. Wojciech Dąbek

przyboczny:: dh Jan Mitka

termin zbiórek: co druga sobota, 1400 – 1530

miejsce zbiórek: harcówka pod ośrodkiem zdrowia w Tenczynku

kontakt: wojciech.dabek@czarna13.eu, +48 602 898 686

kolor chust: czarne

piosenka drużyny: Zielony Płomień

strona drużyny: wenedowie.czarna13.eu


Zapraszamy wszystkich chętnych w wieku od 13 do 16 lat.