Zbigniew Grzegorczyk

Na wieczną wartę odszedł druh Zbigniew Grzegorczyk. Był on drużynowym 44 DH w latach 1980-1986. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek 6 lipca 2018 w kościele w Tenczynku. Czuwaj!